GÖREVİMİZ

  Riverm şirketi olarak, tüm doğa dostlarının ihtiyaçlarını anlamaya, doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı, aynı zamanda da tüketicilerin yaşam boyu topraktan en iyi verimi almalarını sağlayacak ürünler sunmak ilk ve öncelikli hedefimizdir.

   

  Amacımız kaliteli organik ürünleri üreterek tarımda ve ilgili olduğumuz diğer sektörlerde pozitif ve sağlıklı sonuçlar elde etmektir. Bu bağlamda da ülkemizin yurt dışına bağımlılığını en aza indirgeyerek ve mümkün oldukça ülkemizin kendi öz kaynaklarını işleyip üreterek ülkemize ve doğa dostu tüketicilere kazandırmaktır.

   

  Türkiye’deki tarım topraklarının genel karakteristik özelliği organik madde bakımından oldukça yetersiz olmasıdır. Bu gerçek göz ardı edilmediği takdirde görevimizin amacına en uygun doğrultuda ilerlediği rahatlıkla anlaşılabilir.

   

  BAKIŞIMIZ

   Dünya nüfusu her geçen gün artarken gıdaya duyulan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır. Ancak tarım topraklarımızın %80’inin verimsiz olduğu düşünülürse bu alanların her bakımdan desteklenmeye, düzenlenmeye ve beslenmeye ihtiyacı vardır. Yeteri kadar beslenemeyen toprağın bitkiyi besleyemeyeceği, yeteri kadar beslenemeyen bitkinin de insanı besleyemeyeceği gerçeği insanoğlunun ilk tarım faaliyetlerine başladığı andan itibaren fark ettiği bir husustur. O halde bizim ve tüm doğa dostlarının atacağı ilk adım da zincirin ilk halkasını teşkil eden toprağı en uygun şekilde beslemeye yönelik olmalıdır.

    

   Günümüzde bu amaç tarım topraklarımızda kimyasal madde veya maddeler içeren gübreler kullanılarak kısmen gerçekleştirilebilir. Ancak kimyasal gübreler gerek yapısal özellikleri gerekse aşırı-yoğun kullanımlarından dolayı beraberinde kimyasal atıkları da getirdiği düşünülürse amacımıza aykırı bir şekilde toprağı beslemek yerine zehirlemiş olmaz mıyız?

    

   Biz Riverm olarak, organik bir gübre meydana getiren ve mükemmel bir organizma olan kırmızı Kaliforniya solucanı ile gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu organizmalar sayesinde ürettiğimiz Rivo® ile de toprağımızı, toplumumuzu ve çevremizi en iyi şekilde koruyoruz.