BİZ OLMAK

  RİVOGİLLER olarak bizim ilk ve öncelikli hedefimiz: Umudunu toprağa bağlamış doğa dostlarımızı memnun etmek, bu amaçla birbirimize her daim destek olmak ve bize verilen desteğe koşulsuz bağlı kalmaktır.

  Bu amaç doğrultusunda:

   Tüm ilişkilerimizde öncelikle dinler ve ihtiyaçları anlamaya çalışırız.

    Kararlarımızı bütünü düşünerek ve bu kararların bütüne etkilerini değerlendirerek veririz.

   Birbirimize güvenir, birbirimizin uzmanlık alanlarına saygı gösteririz.

   Bireysel başarı kadar ekip ve kurum başarısını da önemser ve destekleriz.

  Bu yüzden biz kendimize RİVOGİLLER dedik.

   

  DEĞERLERİMİZ

  YENİLİKÇİLİK

   Müşterilerimizin ve birbirimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni fikirler geliştirir ve bu fikirleri hayata geçirmek için hızla harekete geçeriz.

   Bir işin nasıl yapılamayacağını değil, yeni yaklaşımlar geliştirerek nasıl yapılabileceğini düşünür ve söyleriz.

  Standart çözümlerin farklı ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda bilgimizden, deneyimlerimizden ve teknolojiden faydalanarak ihtiyaca en uygun çözümleri hızla üretiriz.

   

  SAYGI VE BAĞLILIK

  İşimizi en doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yaparız. Bu bağlamda da kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı olumlu yönde ve devamlı olarak geliştirmeye çalışırız.

    Net sözler verir, verdiğimiz sözleri de mutlaka yerine getiririz.                                        

    Tüm ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve tutarlı davranır; bu sayede güvene dayalı, aynı zamanda da uzun vadeli ilişkiler kurarız.

    Doğruluğuna inandığımız konuları gerçekçi bir şekilde ve sonuna kadar savunur, hayata geçirmek için yapıcı bir şekilde çalışırız.

   

  ÖNDERLİK

  Değişimi kucaklarız. Bu değişimin en hızlı ve sorunsuz bir şekilde hayata geçmesi için kendimiz dâhil herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini bilir ve bu yönde birbirimizi teşvik ederiz.
  Başarıyı objektif bir şekilde gözlemler, adil ve tutarlı bir yorumla değerlendiririz. İyi yapılan bir işi mutlaka takdir eder ve birbirimizi olumlu yönde geliştirmek amacıyla geri bildirimlerde bulunuruz.
  Hatalarımızdan ders çıkarabildiğimiz ve tekrara düşmediğimiz sürece inisiyatif kullanır ve kullanmayı teşvik ederiz.