RİVO

  Toprak içerisinde bulunan organik maddelerin parçalanma, ayrışma işlemleri mikroorganizmalar, bakteriler ve solucanlar tarafından gerçekleştirilir. Solucanlar bu ayrışma işlemi sürecinde aynı zamanda yaşam alanı olan toprakta gezinerek toprağın havalanmasını da sağlar. Böylelikle toprağın doğal bir şekilde tav kazanmasına da yardımcı olur. Vücut ağırlıklarının yaklaşık yarısı kadar gübre üretebilme özelliğine sahiptirler.

   

  Solucanlar ile organik solucan gübresi üretimi sektörü hızlı bir şekilde tanınmaya ve büyümeye başlarken, biz bu organik gübreleri hem üreterek hem de kullanılmasını teşvik ederek her türlü tarım alanının  hızlı ve etkili şekilde kimyasal içerikli madde veya maddelerden korunacağına ve temizleneceğine inanmaktayız. Organik solucan gübresi kullanılmak suretiyle tarıma elverişli olmayan alanlarda bile en iyi sonucun alınması ve bu alanların tekrar tarıma elverişli hale getirilmesi mümkün görünmektedir. Ayrıca mikroorganizmalar, enzimler, bitki besin elementleri ve sölom sıvısı sayesinde de toprağın organik madde varlığı bakımından zenginleştiren, toprağın pH dengesini ve biyolojik yapısını düzenleyen ve fiziksel yapısını iyileştiren Rivo® sayesinde dirençli ve kaliteli ürünler elde etmek hiç de uzak bir ihtimal değildir.

   

   

  RİVO ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİNİN ÖZELLİKLERİ

  Bitkisel ve hayvansal atıklarla beslenen solucanların dışkısından elde edilir.
  Siyah toprağa benzer ve kokusuz olma özelliği ile rahatsız etmez.
  İçeriğinde bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimleri, toprak antibiyotiklerini, vitaminlerini ve büyüme hormonlarını bulunmaktadır.
  İçerisinde herhangi bir kimyasal madde bulunmadığı için insan sağlığına zararlı bir etkisi bulunmamakla birlikte kesinlikle hastalık yapıcı maddeler, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermemektedir.
  Hayvansal içerikli gübrelere oranla 10 kat daha etkilidir.

   

  RİVO ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİNİN YARARLARI

  TOPRAK

  Toprağı canlandırır, fiziksel yapısını güçlendirir ve toprağın besin değerinin artmasını sağlar.
  Su tutma özelliğiyle toprağın su oranını dengeler.
  Sürekli olarak Rivo® kullanılan alanlarda toprağın verimliliği artar ve yaklaşık %40’a kadar ürün artışı sağlanır.
  Toprağı mikroorganizmalar ile birlikte zenginleştirir.

   

  BİTKİ

  Çimlenmeyi, bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağladığı gibi mahsul verimini artırır.
  Bitkinin fiziksel yapısını, rengini ve lezzetini olumlu yönde değiştirir.
  Güvenli, doğal, ekolojik ve organik ürünler elde edilmesine yardımcı olur.

   

  ÇEVRE

  Kimyasal gübreler toprak ve su kirliğine sebep olup, insan, bitki ve hayvanlara ve hatta böcek türlerine zarar verirken organik gübreler çevresel kirliliğe neden olmaz.
  Su tutma özelliğinden dolayı %30 su tasarrufu sağlayarak su tüketimini azaltır.
  Toprağı orgenik madde bakımından zenginleştirerek sürdürülebilir tarımın ve verimliliğin devamını sağlar.
  Yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçer.
  Erozyon riskini azaltır.
  Toprağın rengini koyulaştırarak güneş ışığını daha fazla emmesini sağlar.
  Bio atıkların toprağa yararlı bir şekilde geri dönüşümünü sağlar.

   

  EKONOMİ

  Sürekli olarak Rivo® kullanılan alanlarda toprağın verimliliği artar ve yaklaşık %40’a kadar ürün artışı sağlanır.
  Su tutma özelliğinden dolayı %30 su tasarrufu sağlayarak su tüketimini azaltır.
  Organik gübrelerin fiyatı kimyasal gübrelere oranla daha düşük olduğundan üretim maliyetleri de buna paralel olarak %50’ye kadar düşer.