Rivo's Ranch

Rivo's Ranch, uluslar arası standartlara uygunluğu belgelenmiş solucan gübresi ile solucan üretimi yapmak amacıyla kurulmuş bir üretim tesisidir.

Vermikompost

Vermikompost işlemi düşük girdili üretim modelini destekler, hem ticari hem de ekolojik açıdan yüksek değer ifade eder.

Evsel Organik Atıklar

Evlerden ve iş yerlerinden atılan evsel atıkları topluyor, %100 doğal solucan gübresine dönüştürüyor ve bu sayede çevre kirliliğini en aza indirgemeye çalışıyoruz.

Doğa Dostu Riverm

Rivo®, toprağı organik madde bakımından zenginleştirerek sürdürülebilir tarımın ve verimliliğin devamını sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır, yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçer ve erozyon riskini azaltır.

Online Kataloğ & Broşür